Building
low carbon society


We are accelerating the solutions and stimulative environment for reducing energy consumption in different sectors, using clean, safe and affordable energy, and reducing greenhouse gas emissions.

The power of innovative solutions lies in effective cross-sectoral integration.CENTER
OF ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS

Center for Energy Efficient Solutions - CER is a network of advanced companies and organizations from different sectors,
which play a leading role in promoting the sustainable development of society and the green economy, with a focus on
increasing energy efficiency, using renewable energy sources and reducing greenhouse gas emissions.25

PARTNERS

4

SECTIONS

29

AMBASSADORS
NEWS
11.10.2018   |   
Business Delegation to Denmark
28.05.2018   |   
Level(s) - European Union Building sustainability performance
01.05.2018   |   
European Parliment backs national CO2 cuts and forestry plans to meet Paris climate targets
EVENTS
13.09.2018   |   
Business delegation to Denmark I 13 - 14 September 2018
12.09.2018   |   
GreenTech Forum Bled I 12 September
01.06.2018   |   
Opportunities for the private sector in External Financing Instruments of the EU - energy sector

green solutions
01.05.2018   |   
European Parliment backs national CO2 cuts and forestry plans to meet Paris climate targets
29.03.2018   |   
Jelovica wooden prefabricated houses - the only Slovenian PEFC certified producer

BECOME CER PARTNER

You are invited to join the Center of Energy Efficiency Solutions!

You are invited to join the our networks of advanced companies and organizations from different sectors,
which play a leading role in promoting the sustainable development of society and the green economy,
with an emphasis on increasing energy efficiency,
the use of renewable energy sources and
the reduction of greenhouse gas emissions.
AMBASSADORS

We believe that only by joint efforts we can create a low-carbon society,
quality & healthy living environment and successful economic growth.


Prehod v nizkoogljično družbo je velik izziv za celotno energetiko. Za uspešno preobrazbo bo potrebno veliko inovativnosti, novih poslovnih modelov in sodelovanja med energetskimi sistemi (električnim, plinskim ter sistemom daljinske toplote). Menim, da bodo pri tem najpomembnejši ljudje, njihova ustvarjalnost in zavzetost. Ključne dejavnike prehoda smo povzeli in obravnavali tudi v Slovenskem združenju za energetsko ekonomiko (SAEE) v Manifestu energetske ekonomike.


Sarah Jezernik President of the IO of the Slovenian Energy Efficiency Association
Darko Bevk Komercialni direktor za regijo Knauf Insulation d.o.o.
Uroš Dolenc BMW i and MINI Manager

Vrednote mednarodnega podjetja LAPP so družina, zadovoljstvo kupca, inovativnost in uspešnost. Naša družbena odgovornost temelji na okolju in zdravju. Trudimo se, da bi bili naši proizvodi varni in, da ne vsebujejo okolju in človeku nevarnih snovi. V proizvodnem ciklu si prizadevamo ekonomično koristiti surovine in energijo, uporabljamo tudi reciklirane surovine, znižujemo emisije,  minimiziramo odpadke. Uporabljamo obnovljive vire energije, smo energetsko učinkoviti in neodvisni. S ponosom smo usmerjeni v zeleno prihodnost in si za nizkoogljično družbo prizadevamo kot globalno podjetje.

Simon Vrbnjak ​ Manager ROBOTICS Application Engineer LAPP Slovenija
Miha Valentinčič Director of Innovative Business Models and Digitization, Petrol d.d.
Zavedati se moramo, da ima vsak naš korak ali poseg vpliv še na nekaj drugega – stavba, ki je danes narejena tako, da za svojo uporabo potrebuje v večini umetno razsvetljavo ali pa za zračenje umetne sisteme porablja energijo. Zato je pomembno, da so stavbe narejene tako, da se v njih pripelje dovolj naravne svetlobe, prepreči pregrevanje poleti, omogoči kar najbolj naravno zračenje in še bi lahko naštevali. Nizkoogljičnost bomo lahko dosegli takrat, ko se bo povezalo bivalno ugodje, energijsko učinkovitost, zdravje… skratka potreben je celosten pristop k reševanju izzivov današnje družbe.
Katja Ličen Pajenk Marketing Manager, Velux Slovenia d.o.o.
ALL AMBASSADORS