NOVICE
15.09.2021    |    Ostalo

CER s podporniki podal pobudo Vladi za zagotavljanje kakovostnejšega notranjega zraka
CER je s pobudniki A1 Slovenija, Mik Celje in Velux Slovenija na vlado naslovili pobudo za zagotavljanje boljšega notranjega zraka s prezračevanjem.

Po vzoru Nemčije, Francije, Nizozemske in Finske vladi predlagamo nabor ukrepov za doseganje kakovostnega zraka v notranjih prostorih, saj je to eden pomembnih dejavnikov za zagotavljanje javnega zdravja.

Predlagamo sledeče ukrepe:
- posodobitev zakonodaje z zahtevami in ciljnimi parametri za kakovost notranjega zraka,
- vzpostavitev monitoringa,
- vključitev zahtev po zagotavljanju kakovosti zraka v vsa javna naročila za javne stavbe ter v vse projekte in naročila, ki bodo črpali sredstva iz katerihkoli EU in nacionalnih finančnih virov,
- posodobitev in vzpostavitev finančnih spodbud za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka ter
- informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin.

Zlasti pozivamo, da se visoka kakovost notranjega zraka zagotovi primarno v vseh javnih ustanovah, kot so šole, vrtci, zdravstveni domovi in domovi za starejše.

POBUDA >>