NOVICE
17.12.2020    |    Ostalo

Zeleni voditelji v tekmi s časom do podnebne nevtralnosti
Spletni dogodek Zeleni voditelji v tekmi s časom do podnebne nevtralnosti je v središče razprave postavil izjemno aktulano tematiko znižanja toplogrednih emisij za vsaj 55 odstotkov do leta 2030.  Dogodek so zaznamovali odlični sogovorniki, poglobljene in izredno zanimive predstavitve ter izkušnje podjetij, kako že uresničujejo zaveze za zmanjšanje emisij.

Blaž Košorok, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo, je izpostavil, da načrt za okrevanje in odprnost predvideva, da bodo dobili sredstva vsi, ki bodo imeli zelene in digitalne projekte.  Džava želi dodatno pospešiti naložbe iz učinkovite rabe virov in obnovljivih virov. Prav tako je poudaril, da zavezo zmanjšanja emisij ne bo dosegla država, ampak njeni zavezanci. Torej, podjetja. 
 

"Bodoča gospodarska rast bo odvisna od tega na kakšen način bomo ravnali z naravnimi viri in na kakšen način se bomo obnašali do okolja,« je nadaljeval Janez Potocnik, partner Sistemiq, ki je predstavil dokument Kompas sistemskih sprememb, kjer so predstavljeni konkretni predlogi, ki jih je potrebno nasloviti, da bomo zeleni načrt lahko uresničili v praksi. Vodilo pri nastajanju dokumenta je bilo vprašanje, v kakšnih okoliščinah bi evropski zeleni dogovor sprejela podjetja, vlagatelji, politiki in voditelji. Dokument postavlja okvir in predpogoje, ki bodo zagotovili podporo vseh deležnikov in njihovih interesov.

Dokument System Change Compass

Podnebne spremembe prinašajo precej tvegan za podjetja in se odražajo v fizični obliki, povečani nestanovitnosti cen surovin in materialov,  izgube tržnih deležov ali celotnih trgov, izgube ugleda podjetja in regulatornih sprememb. Kakša je nova podnebna realnost in kako vpliva na poslovanje podjetij je predstavil Akos Lukas, vodja trajnostnega razvoja, Deloitte Madžarska. 

Prezentacija Climate change and risk of business

Podjetja bodo igrala ključno vlogo pri skupnem cilju zmanjševanja emisij, in sicer kot prvo prek hitrega zmanjševanja lastnih emisij, nato emisij v dobavni verigi, nazadnje in kar je pa najpomembneje pa s povečanjem proizvodov in storitev, ki emisije zmanjšujejo ali jih celo odstranjujejo iz ozračja. Pri tem je pomembno, da si podjetja postavijo cilje, ki temeljijo na znanstveni osnovi, ki predvideva, da omejimo segrevanje ozračja na ne več kot 1.5C. 

Kako si postaviti cilje in se zavezati k zmanjšanju emisij je predstavila Lea Fink, regijski vodja CDP, v sklopu iniciative Scienced Based Targets, h kateri je pristopilo že več kot 1000 podjetij po vsem svetu. 

Prezentacija Towards a net-zero future: 1.5C science-based targets

Podnebni izzivi so nas postavili pred dejstvo, da so spremembe potrebne in so neizogibne tudi za gospodarstvo. S tem se strinjajo tudi zeleni voditelji Vojko Golmajer, direktor Velux, Adrian Ježina, predsednik uprave Telemach, Boris Mark Andrijanič, Public Policy, Uber, ki so na okrogli mizi predstatvili kako so njihova podjetja že pristopila k reševanju teh izzivov in na kakšen način bodo zmanjšala svoje emisije v prihodnje.

S tem dogodkom smo zaključili niz dogodkov v letu 2020 in jasno napovedali smer, ki jo bomo zasledovali v prihodnjem letu. 

Celoten posnetek dogodka 

Sponzorja dogodka: