NOVICE
09.09.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe

Šampioni zelene preobrazbe - Kampanja za dekarbonizacijo gospodarstva in doseganje ciljev zelenega dogovora

Z mesecem septembrom CER pričenja desetmesečno kampanjo za dekarbonizacijo gospodarstva in doseganje ciljev zelenega dogovora, s katero želi spodbuditi sistemsko sodelovanje vseh deležnikov in izpolnitev cilja, da Slovenija postane podnebno nevtralna država pred letom 2050. 


 

Namen kampanje je dvigniti zavedanje o pomenu in koristih prehoda v podnebno nevtralno gospodarstvo, okrepiti zmogljivosti in spodbuditi vse deleželnike (podjetja, vlado in finančne institucije) k odločnejšim ukrepom.

Kampanja se bo osredotočala na cilje in aktivnosti določene v Zelenem dogovoru. 
 

Želimo si, da bi s pomočjo ozaveščevalne kampanje podjetja v Sloveniji:
  • spremenijo svoj odnos do podnebno nevtralnega gospodarstva, 
  • spoznajo poslovne priložnosti zelenega prehoda, 
  • spremenijo svoja stališča, da prehod na podnebno nevtralna gospodarstvo ni breme, temveč predvsem priložnost za pridobitev konkurenčne prednosti in učinkovitosti, 
  • oblikujejo načrte za lastno razogličenje, 
  • razumejo finančne mehanizme za hitrejši zeleni prehod,
  • zavedajo, da je naslednjih 8,5 let ključnega pomena za posodobitev poslovanja,
  • ukrepajo in spremenijo svoje poslovanje že danes.
V ospredje večmesečne kampanje smo postavili tri teme, za katere verjamemo, da so pomembna področja na poti dekarbonizacije Slovenije. 
  • Nizkoogljične stavbe - prenove in novogradnje
  • Posodobitev industrije
  • Z zelenimi financami do zelenih projektov
V sklopu kampanje bodo potekale različne aktivnosti, dogodki, delavnice, javne debate, priprava dokumentov o stališčih CER, itd.

V Sloveniji moramo spremeniti silosno v sistemsko razmišljanje. Potrebujemo boljše sodelovanje in bolj odprt dialog med različnimi zainteresiranimi stranmi: podjetji, vlado (EU, nacionalno, lokalno), finančnimi institucijami, raziskovalnimi in nevladnimi organizacijami.

Bistveno je, da vsi razumemo, da imamo le 8,5 let za dosego ambicioznega cilja zmanjšanja emisij za 55% do leta 2030 in da je čas za ukrepanje danes.