NOVICE
18.09.2020    |    Ostalo

Razpis za evropski zeleni dogovor: milijarda evrov naložb za okrepitev zelene in digitalne preobrazbe

Evropska komisija je danes objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se bo mogoče prijaviti od jutri naprej, bo spodbudil okrevanje Evrope po koronavirusni krizi, saj bo zelene izzive spremenil v inovacijske priložnosti.


Ta razpis za zeleni dogovor se v pomembnih vidikih razlikuje od prejšnjih razpisov programa Obzorje 2020. Zaradi nujnosti izzivov, ki jih obravnava, je usmerjen v jasne in opazne kratkoročne do srednjeročne rezultate, ki pa bi lahko prispevali k dolgoročnim spremembam. Zajema manj ukrepov, ki pa so bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši in prepoznavnejši, s poudarkom na hitri nadgradljivosti, razširjanju in uporabi.

Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih, ki zajemajo:

osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora:
  1.     povečanje ambicij na področju podnebnih sprememb;
  2.     čista in varna energija po dostopnih cenah;
  3.     industrija za čisto in krožno gospodarstvo;
  4.     stavbe, gospodarne z energijo in viri;
  5.     trajnostna in pametna mobilnost;
  6.     strategija „od vil do vilic“;
  7.     biotska raznovrstnost in ekosistemi;
  8.     ničelno onesnaževanje, okolja brez strupov.
Več informacij >>
 

ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE