NOVICE
28.04.2018    |    energija

Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov

Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov in gozdarske načrte za izpolnjevanje ciljev pariškega sporazuma podnebnih spremembah


CO2, ki ga oddajajo promet, kmetijstvo, stavbe in odpadki, je treba zmanjšati za 30% v EU; CO2, ki ga oddajajo in absorbira gozdarstvo in raba tal, mora do leta 2030 izravnati ravnotežje.


Cilje EU je treba spremeniti v zavezujoče nacionalne cilje za sektorje, ki niso zajeti v sedanjem sistemu EU za trgovanje z emisijami, tj. kmetijstvo, promet, gradbeništvo in odpadki, ki skupaj predstavljajo približno 60% emisij toplogrednih plinov v EU.

Ta znižanja prispevajo k izpolnitvi skupnih zavez EU v skladu s pariškim sporazumom o podnebnih spremembah, da bi dosegli 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih, od ravni iz leta 1990.Več o sprejetih ukrepih EU parlamenta >>ZADNJE NOVICE

Zeleni koktajl: predavanji in delavnica "Zeleni voditelji prihodnosti"
11.11.2019   |   Ostalo
"Zeleni voditelji prihodnosti" je skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena in prednosti zelenega trajnostnega gospodarstva in razogljičenja družbe.
4. Zeleni zajtrk _ 20. november 2019 I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
07.11.2019   |   Ostalo
Stavbe v Evropi predstavljajo skoraj 40% porabe končne energije. Skladno z dolgoročnimi energetsko podnebnimi zavezami EU so postavljene v središče politike na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja. Prenove so ključne za doseganje pariškega sporazuma, saj bo leta 2050 v Evropi še vedno v uporabi devet od desetih obstoječih stavb. V pripravi oz. veljavi so novi predpisi, ki nalagajo številne obveznosti, različnim deležnikom. V praksi pa se pri implementaciji novih predpisov in standardov pojavlja veliko ovir.
3. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
05.11.2019   |   Ostalo
POROČILO o tretjem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih virov energije in upravljanja z odpadki, ob najnižjih možnih stroških, okoljsko najbolj sprejemljivo in tehnološko učinkovito.

SORODNE NOVICE